Competenties en ontwikkeling

Duurzame Inzetbaarheid is geen modegril. Het is een fundamenteel aspect van een goede bedrijfsvoering. Om die reden is het essentieel dat Duurzame Inzetbaarheid wordt geïmplementeerd en daarna geïncorporeerd in de organisatie. Daarbij is het van belang dat het aanwezige niveau van de competenties van de medewerkers wordt getoetst. Aan de hand van een aantal stellingen zullen de aanwezige competenties worden getoetst. Dit kan als medewerker en als leidinggevende. Uiteraard kan de leidinggevende de stellingen van de ‘medewerker’ ook invullen.

De stellingen zijn onderverdeeld in verschillen categorieën. Te weten:

  • Mens
  • Persoonlijkheid
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Beheer

Medewerker

Door op onderstaande knop “Ik ben medewerker” te klikken krijgt u een aantal stellingen te zien die u dient te beantwoorden met “Altijd”, “Vaak”, “Soms” of “Nooit”. Nadat u alle stellingen heeft beantwoord krijgt u per categorie de score te zien. Tevens krijgt u een totaalscore te zien.

Leidinggevende

Door op onderstaande knop “Ik ben leidinggevende” te klikken krijgt u een aantal stellingen te zien die u dient te beantwoorden met “Altijd”, “Vaak”, “Soms” of “Nooit”. Het gaat erom dat u de stellingen beantwoord voor óf uw gehele team óf voor een bepaalde medewerker. Nadat u alle stellingen heeft beantwoord krijgt u per categorie de score te zien. Tevens krijgt u een totaalscore te zien. U kunt de uitkomsten vervolgens bijvoorbeeld gebruiken voor een functioneringsgesprek.